Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Inloggen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij krijgt u de te leren teksten voor de komende maanden.

We willen graag dat de kinderen de tekst thuis leren en kennen op de datum van overhoren.

Alle kinderen leren per zondag dezelfde tekst.

Bij sommige teksten staat een deel schuingedrukt. 

Als het voor jullie kind te moeilijk of te lang is om de hele tekst te leren, mogen ze ook alleen dat schuingedrukte stukje leren.

Elke keer als ze de tekst opzeggen krijgen ze een stikkertje, bij 10 stikkertjes mogen ze een kadootje kiezen.

Er worden ook psalmen genoemd.

Als zondagsschool willen we graag meer aandacht geven aan het zingend leren van de psalmen.

We noemen wel welke psalm we zingen maar de psalm hoeft niet thuis te worden geleerd. Maar mag uiteraard wel.

Het is de bedoeling dat de psalm elke zondag in elke klas in ieder geval één keer wordt gezongen.

Met vriendelijke groet, leidinggevenden zondagsschool Loïs

Geestelijke Wapenrusting

 

Datum

van overhoren:

Teksten zondagsschool Loïs

oktober 2021 tot en met januari 2022

De 4-weken psalm

      2021

Eerst gaan we een aantal teksten leren die gaan over : VERTROUWEN.

 

03-10

Eerste keer zondagsschool – de tekst die jullie hebben gekregen bij de uitnodiging:

           Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft Psalm 125 : 1

Psalm 71 : 2

10-10

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U Psalm 143 : 8a

Psalm 71 : 2

17-10

Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem, Híj zal het doen Psalm 37 : 5

Psalm 71 : 2

24-10

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben Jesaja 12 : 2

Psalm 71 : 2

31-10

In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem Efeze 3 : 12

Psalm 71 : 2       

07-11

Want U bent mijn hoop, Heere, HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd Psalm 71 : 5

Van deze tekst is het de bedoeling dat ook wordt geleerd waar deze in de bijbel staat.

Psalm 71 : 2        

14-11

Heilig Avondmaal, geen zondagsschool

 

21-11

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde

Lofzang van Maria : 3       

28-11

En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd

Lofzang van Maria : 3       

05-12

En de engel zei tegen hen : Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote  blijdschap, die voor heel het volk wezen zal Lukas 2 : 8, 9 en 10

Van deze 3 teksten is het de bedoeling dat ook wordt geleerd waar deze in de bijbel staat.

Lofzang van Maria : 3       

12-12

Afscheid kinderen klas 4, gezamenlijk zs, geen tekst om te leren.

Lofz. Maria : 3       

       2022

   

16-01

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Markus 1 : 9

Psalm 133 : 3

23-01

En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. Markus 1 : 10

Psalm 133 : 3

30-01

En er kwam een stem uit de hemelenU bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb ! Markus 9 : 11

Psalm 133 : 3

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech