Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Inloggen

De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Het college van diakenen heeft een eigen voorzitter, 2e voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit zijn respectievelijk: W. A. van Wijgaarden (voorzitter), J. Stam (2de voorzitter) J.H. Aalbers en A. Bergman.
De taakverdeling binnen de diaconie wordt geregeld herzien om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn.

De taakverdeling is in hoofdlijnen als volgt:

Diaken W.A. v Wijngaarden (voorzitter) 

Kerstattenties
Bootreis
Moderamen
Contactpersoon website
Beleidsplan diaconie
Contactpersoon diaconale projecten                                    

Diaken J.H. Aalbers (secretaris)         

Notuleren diaconie vergaderingen
Verzorgen mededelingen kerkblad
Contactpersoon en administratie bouwland
Verzorgen post
Contactpers. Voor Elkaar vakantieweken HV
Kerstattenties

Diaken J.W. Stam  (2ᵉ voorzitter)       

Afgevaardigde Classis Overijssel-Flevoland en Generale Synode
Contactpersoon pachtland
Dienstrooster
Bootreis                                     

Diaken A. Bergman (penningmeester)           

Financiële administratie diaconie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Afg. int.kerk Bijbelclub verstandelijk gehandicapten
Contactpersoon oudervereniging Philadelphia
Collecterooster maken
Collecten tellen
Contactpersoon De Herberg
Kerstattenties
Afgevaardigde Voedselbank

Diaken B. Wesselink (jeugddiaken)     

Afgevaardigde Jeugdraad
Jeugddiaconaat
Afgevaardigde Woord en Daad

Diaken M.A. van Zijtveld   

Contactpersoon diaconale projecten
Afgevaardigde zendingscommissie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Afgevaardigde Stichting Ontmoeting                     
Contactpersoon vervoer naar kerkdiensten
Kerstattenties
Contactpersoon st. Ontmoeting

***************************************************************************************
ADRESGEGEVENS  
Adresgegevens diaconie:  Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie:  
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43 t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt
                         

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech