Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Inloggen

De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

De kerkdiensten worden elke zondag gehouden in de Grote of Stephanuskerk aan de markt; 's morgens om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur.

Tijdens de morgendienst is er vanaf 9:00 uur kinderoppas in gebouw "De Regenboog". Naast het bieden van speelmogelijkheden wordt er een bijbelverhaal gelezen en vaak ook samen gezongen.
De organisatie van deze oppas wordt verzorgd door:                               
Fenneke Aalbers, tel. 
Geke Ploegman

Contactmail: 

Als u voor de eerste keer uw kind brengt, bel even met hen en zij vertellen u alles over de gang van zaken.

Achter in deze gemeentegids is een oppasrooster ouderen en jongeren afgedrukt.

Voor ouderen-, bejaardenvervoer naar de kerkdienst kunt u contact opnemen met diaken M. van Zijtveld, tel. 

 

Koster kerk
Koster J. Admiraal Eiland 33,  tel. 
Hulpkosters: J. Buter, Zandvoortweg 8a tel. 
N.B. Würsten, Prinsenstraat 3, tel. 
Contactmail  

In geval van nood kunt u tijdens kerkdiensten of andere gelegenheden in de kerk de koster bereiken met het telefoonnummer 06 27 86 65 67

CD-opnames van de kerkdiensten kunnen bij de koster worden besteld. Af te halen bij de koster thuis na telefonisch overleg.

Bij ziekte worden de bandjes bij u thuis bezorgd. Men kan dit aan de koster vragen.

 

Organisten
H.v.d. Kolk, De Horst 44, tel.        coördinator
J. v.d. Kamp, Roskam 4, tel.
K. Aalbers, Van Dedemlaan 12, tel.
J. Stam Lakensnijdersgilde 22 tel. 
Contactmail:

 

Volgens een daartoe opgesteld rooster begeleiden zij de gemeentezang tijdens de erediensten op de zondagen en de kerkelijke feestdagen.
Op de 5e zondag van de maand is er, conform het “Reglement Organisten”, ruimte voor andere organisten uit de gemeente die in staat zijn de gemeentezang te begeleiden.

Kerkradio

Kerkradio kunt u aanvragen via dhr. H.J.H. v.d. Vegte,

Enkele redenen om een aanvraag in te dienen zijn: langdurige ziekte, ouderdom, e.d. De kerkenraad beslist over evt. toewijzing.

Website

De kerkdiensten worden door middel van een live stream met beeld uitgezonden via: www.hervhasselt.kerkdienstluisteren.nl en via de website www.hervormdhasselt.nl .
Ook is de dienst on-line en achteraf te beluisteren en te downloaden

Heilige Doop

De Heilige Doop  wordt zo mogelijk iedere 2 maanden bediend. De doopdienst vindt plaats in de morgendienst.
In de week voorafgaand aan de doopdienst is er met de predikant en ouderling van dienst dooponderricht.

Doopdiensten worden per half jaar vastgesteld. In het kerkblad wordt ruim van te voren de datum van de dienst en de doopzitting vermeld. 

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend in het midden van de gemeente. De bediening wordt een week tevoren voorafgegaan door een voorbereidingsdienst en op de dag zelf volgt in de avonddienst een dankzegging en nabetrachting.

In de week van voorbereiding zal er op de donderdagavond een uur van bezinning worden gehouden. Die bezinning is bedoeld voor alle avondmaal-gangers en niet-avondmaalgangers. Op die avonden willen we aan de hand van een onderwerp nader ingaan op de vele vragen, die er steeds leven over het deelnemen aan de Tafel van de Heere.

 

Voorbereiding

Uur van bezinning

Bediening en dankzegging.

In 2021

7 november

11 november

14 november

In 2022

6 februari

10 februari

13 februari

 

15 mei

19 mei

22 mei

 

4 september

8 september

11 september

 

6 november

10 november

13 november

    

 

Zij die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, maar slecht ter been zijn of een andere lichamelijke beperking hebben, worden verzocht zich met de koster in verbinding te stellen, zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech