VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

  De Herberg”

"De Herberg" is gevestigd in " De Pietersberg" te Oosterbeek. Er is ruimte voor ongeveer 20 gasten, die er ten hoogste 6 weken tegen een vergoeding kunnen verblijven. "De Herberg" wil een plaats van rust en geborgenheid zijn voor hen die dat nodig hebben. Een plaats om op verhaal te komen. De gasten kunnen er geestelijke vorming en pastorale begeleiding ontvangen, om zo toegerust te worden, zodat zij bemoedigd en weerbaar hun levensweg kunnen vervolgen.

Het aanspreekpunt is de schakel tussen " De Herberg" en de plaatselijke gemeente. U kunt zich laten informeren door één van de personen die deel uit maken van het aanspreekpunt:

Diaken W. de Jong, 

Mevr. T. van Marle – van Ittersum, 

mevr. G. Nap - Fuite,

mevr. G. Kolkman - v.d. Klocht,

Psycho pastorale hulp gericht op huwelijk en relatie

Hulp bij individuele- en relationele problemen. Ondersteuning van gezinnen in een echtscheiding.
Ondersteuning kerkenraadsleden, kerkelijk werkers en vrijwilligers in het psycho pastoraat op het gebied van huwelijk en relatie.
Margreet Breman – Heideman 

VERENIGING "Philadelphia"

Prot. Chr. Vereniging van ouders en vrienden van het verstandelijk gehandicapte medemens.

Contactadres: A. Bergman, De Schraa 10, tel. 

VERENIGING "Op Weg Met De Ander"

Ned. Herv. Vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een handicap.
Contactadres: Diaconie, Ridderstraat 1, 8061 GH Hasselt   
of via de mail: 

STICHTING “Ontmoeting”

Deze stichting zet zich in voor de opvang van dak- en thuislozen. Het comité Hasselt is een onderdeel van het comité IJssel / Zwartewater.

Door het organiseren van een zangavond en andere activiteiten hopen we het bovengenoemde doel mogelijk te maken.

Contactpersoon: dhr. J. Tempel, Sjees 3, tel. 

STICHTING "Woord en Daad"

Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Als W&D comité Hasselt organiseren we diverse activiteiten om hiervoor geld in te zamelen. O.a. een jaarlijkse huis-aan-huis-collecte en verkoop van kaarten. Voor de kaarten kunt u  terecht aan de Sikkel 37. Ook kunt u ze bestellen via ons mailadres of facebookpagina. Voor meer informatie over ons comité en de activiteiten die we organiseren verwijzen we u naar onze website.

Voorzitter:         Fenneke Aalbers, tel: 
Secretaris:        Roelien Stam, tel: 

E-mail:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:           https://www.woordendaad.nl/comites/comite-hasselt/
Facebook:        Woord en Daad Hasselt

NPV “NPV afdeling Hasselt-Zwartsluis”

De NPV, de Nederlandse Patiënten Vereniging, wil met u meedenken over medisch-ethische vragen. Het telefoonnummer van het Landelijk Bureau is: 0318-547888 (24 uur bereikbaar)

Plaatselijke afdeling:
Secretaris:        mw. G. Kolkman, tel. 
Email:             

De NPV heeft een Vrijwillige Thuishulp (VTH) voor ondersteuning als het even niet meer lukt. Te denken valt aan praktische hulp in huis, gezelschap, ondersteuning en eventueel vervoer. Ook wordt palliatieve-terminale hulp geboden in de laatste levensfase. Aanvragen voor hulp of informatie kunt u doen op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 06-20347685

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

CJG Zwartewaterland: Jan van Arkelstraat 5, 8281 AA Genemuiden, tel. 
De openingstijden van het CJG zijn tijdens de schoolweken op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Eén van de medewerkers van het CJG- team is aanwezig voor het beantwoorden van een vraag of voor het maken van een afspraak om verder te praten op een ander moment.

STICHTING “Terminale Thuiszorg Kampen e.o.”

Vloeddijk 79, 8261 GE, Kampen, tel. 
dagelijks bereikbaar en spreekuur dinsdag van 14.00-15.00 uur

DABAR

Dabar-werk is evangelisatiewerk dat vanuit de IZB gedaan wordt op de campings.
In onze regio gebeurt dit vanuit de plaatselijke gemeenten.
Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie over Dabar: https://www.izb.nl/dabar