COLLECTE APP IN KERKPLEIN – NIEUWE MANIER VAN GEVEN

Een nieuwe manier van meedoen aan de collectes is de module “Geven” in de KerkApp Kerkplein.
De eerste stap is “opwaarderen” waarmee u digitale “collectebonnen” koopt. In de App worden de actuele collectedoelen weergegeven.
Per collecte doel kan een ander bedrag worden ingesteld.
Met de knop “Geef” wordt gaat het ingevulde bedrag over naar de betreffende doelen.

Vanuit kostenoogpunt heeft deze nieuwe manier van “Geven” via de KerkApp de voorkeur.
Dit omdat de kosten voor het storten van contanten bij de bank steeds hoger worden en er bij collectebonnen druk- en administratiekosten worden gemaakt.
De kosten van “Geven” via de KerkApp zijn minimaal.