De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

 1. Het catecheseteam heeft een aantal uitgangspunten

  • Wij streven ernaar om een goede band op te bouwen met de catechisanten.
  • Wij willen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren zodat het lesmateriaal op een praktische wijze kan worden verwerkt. Op deze manier willen we onze jongeren sterk maken om op een goede manier christen te kunnen zijn in onze wereld.
  • Wij willen open zijn naar de catechisanten over wat geloven voor onszelf betekent. Het gaat in de catechisatie over kennis maar bovenal over echt geloof.
  • Wij verwachten van de jongeren eerbied voor Gods Woord, respect voor elkaar en een positieve leerhouding.
  • Medewerking van de ouders wordt verwacht in een positieve betrokkenheid, het stimuleren in het meenemen van een Bijbel, het op tijd en trouw aanwezig laten zijn van de jongeren.
  • Over het algemeen wordt er geen huiswerk opgegeven. De lesboekjes blijven dan ook in De Regenboog.

  Catecheten

  Nu onze gemeente vacant is, worden de catechisatielessen deels gedaan door gemeenteleden eventueel aangevuld met een jeugdwerker. Op moment van schrijven is de definitieve indeling nog niet bekend. Op de persoonlijke uitnodiging en op de website is tzt de actuele informatie te vinden.

  Catechisatietijden

  Catechisatietijden worden zoveel mogelijk afgestemd met de clubtijden. Doel is om voor alle leeftijden (t/m 17 jr) zowel een moment aan te bieden met daaropvolgend de club als een andere avond, waarop geen club is, omdat aan beide varianten behoefte blijkt te zijn.

  Onder voorbehoud zijn de tijden al volgt:

  12-13 jarigen:               Maandag          18:30-19:15 uur

                                         Dinsdag            18:30-19:15 uur

  14-15 jarigen:              Maandag          19:15-20:00 uur             

                                        Dinsdag            18:30-19:15 uur

  16-17 jarigen:              Maandag          20:00-20:45 uur

                                        Dinsdag            19:15-20:00 uur

  18+:                              Dinsdag           20:00-20:45 uur

  Voorbereidend belijdenis:          Vrijdag             19:30-20:30 uur  (1x per 2 weken)

  Belijdeniscatechese: 
  De belijdeniscatechisatie is dit jaar op vrijdag (een keer in de twee weken) vanaf 20.00 uur – 21.45 uur.   
  12-jan Hasselt26-jan Kamperveen9-feb Hasselt23-feb Kamperveen8-mrt Hasselt22-mrt Kamperveen5-apr Hasselt19-apr Kamperveen26-apr Hasselt

  Ook voor de tijdstippen geldt, dat actuele informatie tzt via de persoonlijke uitnodiging en de website beschikbaar zal komen.

  Nieuwe catechisantengroep 12 jarigen in Januari

  Na het afscheid van de zondagsschool, starten de 12-jarigen in januari met catechisatie. Deze eerste weken wordt gewerkt rondom het thema ‘de kerkdienst’. Dag en tijdstip worden tzt. bekend gemaakt. Alle jongeren die in aanmerking komen voor deze groep worden in december persoonlijk uitgenodigd en geïnformeerd over het tijdstip.

  Lesmethode

  Voor de leeftijd 12/13 gebruiken we ‘Leren om te leven’ over het Oude en Nieuwe Testament

  Voor de overige groepen de serie ‘Leer en Leef’ van de HGJB.

  Zendingsactie

  De bestemming van de zendingsactie is dit seizoen voor Global Rize. Naast de fysieke collectebus in de catechisatielokalen is het ook mogelijk om via de Kerkplein App een gift te geven. Hier staat een aparte ‘collectebus’ voor GLOBAL RIZE (Catechese).

  • Er is geen catechisatie tijdens de schoolvakanties
  • Er is wel catechisatie in de weken van biddag en dankdag
  • Uw gebed voor de geloofsopvoeding van uw kind en het werk van de catecheten is onmisbaar.

  Organisatorische zaken worden georganiseerd door N.B. Würsten, Streukelerstaat 9, 4771462, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Voor meer informatie kunt u ook bij uw de jeugdouderling terecht.