De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Ziekenhuisopname

We willen u vragen om ziekenhuisopnames zo snel mogelijk door te geven aan de predikant.
In vacature tijd is de pastoraal medewerker J.H. Rozendal aanspreekpunt.
Aanvragen voor voorbede graag aanvragen bij de sciba, C.T. van der Kamp.
Bezoek bij ziekenhuisopname wordt afgestemd.
Tijdens verblijf in ziekenhuis komt de predikant of de pastoraal medewerker bij u lang.
Na thuiskomst zal uw wijkouderling een bezoek brengen.