Elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand vindt Geloofsopbouw plaats.
Iedereen van 16 jaar en ouder is welkom om aan te sluiten bij een bijbelgedeelte wat op dat moment centraal staat.
De eerstkomende periode hopen we de Efeze-brief te behandelen.

Inloop in het Revelation Station is om 19.15 en de start van de bijbelstudie is om 19.30. Wees welkom!