De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Werkgroep Gezinnen

In de samenleving komt er steeds meer vraag naar opvoedingsondersteuning. Dit gaat de kerken en de christenen niet voorbij. Binnen christelijke gezinnen speelt ook nog het geloof een centrale rol in de opvoeding. De kerken hebben hierin een taak. Gezien het feit dat de jongeren het meeste met ouders en leeftijdsgenoten over hun geloof praten, biedt mogelijkheden om hier als kerk actief bij betrokken te raken. Werkgroep gezin en opvoeding rust ouders toe om echt werk te maken met geloofsopvoeding. Dat de kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als hun Borg en Middelaar en een levende relatie met Hem hebben. Ook bieden we ondersteuning in het betrekken van God, geloof en kerk op het gewone normale leven. Dit gebeurt door thema’s die spelen in huiskringen, vrouwenvereniging of op het jeugdwerk of tijdens catechese.            

Hetty vd Poel,        

Janneke Potuyt,      

Nienke van den Berg    

Contactmail: