Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. M.W. Westerink, Veenendaal
Zondag, 25. Juni 2023, 09:30
Hits : 279
Mededelingen door de ouderling van dienst  
Voorzang Psalm 102 1 en 2 
Na Votum en Groet Psalm 49 4 en 7 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 26 1 en 2 
Gebed    
Schriftlezing Jozua 1: 1 - 9  Hebreeën 13: 1 - 6
Voor de verkondiging Psalm 56 2 en 4 
Tekst voor de verkondiging Hebreeën 13 5 - 6
Thema voor de verkondiging Medicijn tegen geldzucht en angst  
Na de verkondiging Psalm 118 3 en 7 
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 4 4
Zegen    
     
Collecten bij de uitgang:
1e diaconie ouderenwerk
2e onderhoud kerk
3e kerkelijk en pastoraal werk
 
Kinderoppas:
2,5- groep:
Mw. Aalbers, Linnenweversgilde 13
Lian van Olst, Hoogstraat 50
Joanne Pastoor, Gasthuisstraat 3
2,5+ groep:
Mw. Aalbers, Van Dedemlaan 35
Marijke Potuyt, Productieweg 4
Jenine Kompanje, De Meent 52