Agenda

ds. J.C. Schuurman, Putten - Dankzegging H. Avondmaal
Zondag, 11. Juni 2023, 19:00
Hits : 322
Mededelingen door de ouderling van dienst   
Voorzang Psalm 124 1 en 4 
Na Votum en Groet Psalm 105 2 en 22 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 143 10
Als de tafel wordt klaargemaakt Psam 84 2
Aan tafel Psalm 84 3
Gebed    
Schriftlezing Romeinen 8: 12 - 17 Galaten 4:1 - 7 
Voor de verkondiging Psalm 103 7 en 9
Tekst voor de verkondiging Galaten 4:  6 - 7 
Thema voor de verkondiging Gods mooiste Naam   
Na de verkondiging Gebed des Heeren 1, 2 en 10
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 106 26 
Zegen    
Collecten bij de uitgang:
1e diaconie ouderenwerk;
2e kerkelijk en pastoraal werk;
3e onderhoud kerk;
Avondmaalscollecte: Stichting HOE