Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. H. B. de Knijff, Wilsum
Zondag, 05. Februari 2023, 19:00
Hits : 335
Voorzang Psalm 104 14 en 15
Aanvangstekst Lukas 12: 34
Na Votum en Groet Psalm 84 1 en 6 
Na de Geloofsbelijdenis Avondzang 7
Gebed    
Schriftlezing Johannes 1:  35 - 52 
Voor de verkondiging Psalm 63 1 en 2
Verkondiging Johannes 1: 38 - 39
Na de verkondiging Psalm 139: 1, 2 en 14
Dankgebed en voorbede(n)    
Slotpsalm Psalm 103 3 en 11
Zegen    
     
Collecten in de dienst:
1e diaconie ouderenwerk
2e kerkelijk en pastoraal werk
3e onderhoud kerkelijke gebouwen