Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
Zondag, 18. December 2022, 19:00
Hits : 354
Voorzang Psalm 96 6 en 9 
Na Votum en Groet Psalm 65 1 en 2 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 72 3 en 4 
Gebed om de opening vh Woord    
Schriftgedeelte Johannes 1 1 - 18 
Voor de verkondiging Psalm 132 7 en 9 
Na de verkondiging Lofzang van Maria 6 en 7 
Slotpsalm Psalm 33 10 
Zegen    
     
Collecten in de dienst: 
1e diaconie algemeen
2e kerkelijk en pastoraal werk
3e onderhoud kerkelijke gebouwen
Tekst: Johannes 1: 11 en 12