Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. K. Bogerd, Wouterswoude
Zondag, 04. December 2022, 19:00
Hits : 283
Voorzang Psalm 94 8 en 10
Na Votum en Groet Psalm 72 1 en 2 
Na de Geloofsbelijdenis Gezang 1
Schriftgedeelte Lukas 1  5 - 25 tekst vers 16 en 17
Voor de verkondiging Psalm 105 3 en 5 
Na de verkondiging Psalm 84
Slotpsalm Psalm 72 3 en 4 
Zegen    
     
Collecten in de dienst:
1e diaconie ouderenwerk
2e jeugdwerk
3e kerkelijk en pastoraal werk