Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. W. van Vreeswijk, Rouveen
Zondag, 27. November 2022, 19:00
Hits : 276
Voorzang Psalm 93 2 en 4 
Na Votum en Groet Psalm 43 3 en 4 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 118
Gebed    
Schriftgedeelte Jesaja 21: 11 - 12  2 Petrus 1: 16 - 21 
Voor de verkondiging Psalm 119 53 en 65 
Verkondiging Jesaja 21: 11 - 12   
Na de verkondiging Psalm 130 3 en 4 
Dankgebed    
Slotpsalm Lofzang van Zacharias 4 en 5 
Zegen    
     
Collecten in de dienst:
1e Mercy Ships
2e kerkelijk en pastoraal werk
3e verwarming