Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. H. Roseboom, Kesteren
Zondag, 30. Oktober 2022, 09:30
Hits : 262
Voorzang Psalm 51 1 en 2 
Na Votum en Groet Psalm 85  3
Na de lezing van de wet Psalm 119 53 
Schriftgedeelte 1 Samuël 3  1 - 4: 1a Tekst 1 Sam. 3: 10 
Voor de verkondiging Psalm 99 5, 6 en 8 
Na de verkondiging Psalm 89
Slotpsalm Psalm 56
Zegen    
     
Collecten in de dienst: 
1e diaconie ouderenwerk;
2e jeugdwerk;
3e kerkelijk en pastoraal werk

EEN SPREKEND GOD EN EEN LUISTERENDE DIENAAR
Nadat we de tekst in de lijst van de tijd hebben gezet zien we de volgende aandachtspunten:
I. EEN SPREKEND GOD.
II. EEN LUISTERENDE DIENAAR.
III. EEN GEZEGEND VOLK.

Kinderoppas:  
2,5- groep:  
Mw. Joling, Dr. Vd Vechtlaan 94
Lian van Olst, Hoogstraat 50
Joanne Pastoor, Gasthuisstraat 3
2,5+ groep: 
Mw. Hartman, Lakensnijdersgilde 8
Marijke Potuyt, Productieweg 4
Ruben Pleijsier, v Viandenstraat 21
Vragen bij de preek:
1. Kun je zeggen wat er heel erg was in de tijd van de richters, o.a. ook in de tijd van Eli?
Zie Richteren 17: 6 en 21:25 en 21:25 en 1 Sam. 2:12 en 22.
2. Wat was het gevolg ervan? Zie vers 1b
3. Zou het gemakkelijk geweest zijn voor Samuël om in zó’n tijd de HEERE te dienen?
4. Hoe kwam het dat Eli en Samuël eerst niet in de gaten hadden dat de HÉÉRE riep? Zie vers 7
5. Waartoe werd Samuël geroepen? (Zie vers 20)
6. Waar en wanneer heeft God ook jouw naam genoemd?
7. Hoe wil God dat we naar Hem luisteren?
8. Wat moest Samuël doen met het Woord van de HEERE? Zie vers 21 en 1a van hoofdstuk 4.
9. Op welke manier sprak de HEERE dus tot het volk Israël en hoe spreekt God nu tot óns?