Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. J. W. Hooydonk, Oldebroek
Zondag, 09. Oktober 2022, 19:00
Hits : 228
Voorzang Psalm 85 1 en 3 
Na Votum en Groet Psalm 84
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 107
Schriftgedeelte Lukas 12   
Schriftgedeelte 2 Korinthe 8  
Voor de verkondiging Psalm 33 10 en 11 
Na de verkondiging Psalm 71
Slotpsalm Psalm 118 1 en 14 
Zegen    
     
Collecten in de dienst: 
1e diaconie algemeen
2e onderhoud kerkelijke gebouwen
3e kerkelijk en pastoraal werk