Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. H. Westerhout - Voorber. H. Avondmaal
Zondag, 04. September 2022, 19:00
Hits : 304
Voorzang Psalm 80 1 en 11
Na Votum en Groet Psalm 49 1 en 2 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 88
Schriftgedeelte Ezechiël 37  1 - 3 
Voor de verkondiging Psalm 139 4, 5 en 6 
Na de verkondiging Psalm 30 7 en 8
Slotpsalm Psalm 139 1 en 14 
Zegen    
     
Collecten in de dienst:
1e MAF;
2e kerkelijk en pastoraal werk;
3e onderhoud kerk