Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. H. Westerhout, afsluiting VBW
Zondag, 28. Augustus 2022, 09:30
Hits : 309
Voorzang Liturgie  
Na Votum en Groet Psalm 36
Na de lezing van de wet Psalm 25 2 en 5 
Gebed    
Schriftlezing Johannes 20  11 - 18 
Muzikaal intermezzo    
Voor de verkondiging Zingen: Maria kwam bij het graf (OTH 433)  
Na de verkondiging Psalm 56
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Zingen: De Heere zegent jou  
Zegen    
     

Collecten in de dienst: 
1e diaconie algemeen;
2e onderhoud kerk;
3e kerkelijk en pastoraal werk

Koffie, thee, ranja en ontmoeting
Na de dienst is er op het kerkplein koffie, thee en ranja. We nodigen iedereen van harte uit om elkaar te ontmoeten en samen na te praten over de dienst en over de afgelopen week 
Kinderoppas:
2,5- groep:
Mw. Luikens, Sikkel 37
Talitha vd Steege, Zwartsluizerweg 1
Rosanne Wensink, Cellemuiden 37a
2,5+ groep:
Mw. van Zijtveld, Holtrustweg 6
Anna vd Stege, Streukelerstraat 11
Rutger Wensink, Cellemuiden 37a