Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Inloggen

foto kerkWelkom.

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hasselt (PKN).

Op deze website vindt u informatie rond de gemeente en de vele verenigingen

Kerktijd Aanmelden bij Kerktijd.nl
Uitleg over het aanmelden bij Kerktijd.nl              
Gezien de huidige ontwikkelingen blijft het aantal voorlopig 30 personen per kerkdienst.
Vragen over Kerktijd.nl kunt u hier stellen.

De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

kerk logoBelangrijkste uitkomsten van de ingelaste brainstorm gehouden door de kerkenraad op 16 december 2020

Als kerkenraad hebben wij met elkaar gesproken rondom het thema: Hoe groeien we in onderlinge liefde? En dan in het bijzonder in deze tijd. Door de Covid-19 crisis dreigt het gevaar dat de gemeente afbrokkelt, omdat er minder onderling contact mogelijk is. De contactmomenten waar wij het hier over hebben zijn de erediensten, maar daarnaast ook het verenigingswerk.

Allereerst mogen wij weten dat de gemeente niet van ons is, maar van Christus, en dat Hij Zijn kerk bewaard heeft door de eeuwen heen. Wij mogen vertrouwen hebben dat Hij dit ook nu weer zal doen.

Dat betekent echter niet dat er geen zorgen zijn, zoals bovengenoemd, en dat wij als gemeente de opdracht hebben om naar elkaar om te zien

De kerkenraad heeft als geheel dan ook een aantal afspraken gemaakt die wij graag met u als gemeente willen delen.

 • De kerk blijft open voor 30 gemeenteleden per dienst. De dominee zal a.s. zondag 20 december toelichten waarom de kerkenraad dit besluit heeft genomen.
 • Het betrof voor de kerkenraad een moeilijke afweging tussen: gebruik maken van het recht op godsdienstvrijheid en onze taak, verantwoordelijkheid en solidariteit met het geheel van de samenleving waarin alle andere samenkomsten zijn verboden.
 • Wanneer in de toekomst de ergste risico’s weer geweken zijn, dat wil zeggen, zodra dat kan na de lockdown, streeft de kerkenraad er naar het aantal bezoekers te verhogen naar 10% van de capaciteit van ons kerkgebouw.
 • Op dat moment wil de kerkenraad ook naar 2 diensten op de zondagochtend, waarbij gekeken wordt of er hiervan tweede diensten zijn die speciaal voor de jeugd gereserveerd kunnen worden.
 • Verder willen we, met betrekking tot de jeugd, zodra dat mogelijk is 1 of 2 blokken in het kerkgebouw reserveren voor jongeren tot 18 jaar, zodat de jongeren elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk.
 • De kerkenraad heeft ingestemd met het plaatsen van een camera in de Regenboog, zodat ook van daaruit activiteiten in beeld en geluid uitgezonden kunnen worden. Het betreft een vast opgestelde camera met een systeem om te draaien en in te zoomen op de spreker of activiteiten in de zaal.
 • De gedachte is om jongeren en ouderen in te zetten om dit systeem te (helpen) bedienen.
 • Ook zouden jongeren (en ouderen) meer ingezet kunnen worden om als steward in de kerk te functioneren, helpen bij de collecte etc.
 • De kerkenraad is voornemens om (regelmatig) een advertentie met een link in de Stadskoerier te plaatsen waarin mensen uitgenodigd worden om de diensten online mee te beleven.

Tenslotte willen we de gemeente oproepen naar elkaar om te zien en hebben we, om dit concreter te maken, ook nagedacht over een aantal vormen.

 • De huisbijbelkringen bieden een mogelijkheid om (binnen deze kring, maar zeker ook in de wijk, kerkelijk en niet kerkelijk) het één en ander voor elkaar te betekenen. Breng eens iets bij een eenzame buurman/-vrouw. Stuur een kaartje om te laten weten dat je aan ze denkt.
 • Vanuit de kerkenraad zelf kunnen we ook meer (telefonisch) contact hebben in de gemeente. Het is gebleken dat dit tijdens de eerste Corona golf gewaardeerd werd (o.a. het bellen voor opgave van de kerkdiensten).

Dit alles hopen we onder de zegen van de Heere te mogen doen, zodat wij als gemeente tot eer van Hem en tot opbouw van elkaar en van de wereld om ons heen mogen leven.

Als laatste willen we hierbij alle kerkbezoekers nog wijzen op het volgende:

In de ruimte van de grote kerk kunnen de gedragsregels ruimschoots worden opgevolgd. We doen dan ook een beroep op allen om de aanwijzingen van de koster en stewards op te volgen, de onderlinge afstand in acht te nemen, mondkapjes te dragen en het zingen aan de voorzangers over te laten.

De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech