Woensdagavondgebed      Doel: aanbidding, voorbede voor gemeente, kerkdienst, zieken, evangelisatie, zending etc.
                     
   
Wat de begeleiding inhoudt:

-     Om 19 uur de aanwezigen welkom heten en melden dat het duurt tot 19:30 uur

      -     Mogelijk een (heel klein stukje) bijbellezen of inleidinkje en psalm of lied zingen?
      -     Vragen naar alleen die (gebeds-)onderwerpen die vóór het bidden gezegd dienen te worden.
      -     (Kring-)gebed. Als er meer dan ca. 10 personen zijn de groep splitsen. Afsluiten door begeleider.
      -     Na afloop eventueel zingen en de aanwezigen bedanken en een verdere goede avond toewensen.
                     
Let op: Op dankdag en biddag bidden we van   18.45 to 19.15uur.