WIJKINDELING

De indeling van de gemeente in wijken is een zaak, die gelukkig goed blijkt te zijn. Op die manier wordt de band tussen de gemeente en de kerkenraad beter. En u zult hebben gemerkt, dat de wijkouderling zoveel mogelijk huisbezoek in zijn eigen wijk doet. Bezoekbroeder H. Withaar (tel. 4771666) zal dat steeds zo regelen. Wilt u er aan mee werken om het bezoek tot een gezinsbezoek te maken, door te zorgen dat het hele gezin bij het bezoek aanwezig is?

Verder willen we u allen vriendelijk vragen, of u bij huwelijk, jubileum, geboorte, overlijden, wanneer u kaarten verstuurt, er naast de predikant ook één aan de scriba wilt sturen. Hij is het centrale adres van de gemeente. Dus graag ook altijd een kaartje of berichtje aan de scriba ouderling J. Tempel aan de Sjees 3.

De wijkindeling is als volgt:

 

Wijk 1

Ouderling A.J. Pierik, tel. 4772515
Diaken M. van Zijtveld, tel. 06 12 93 92 00

 
 

Burg. Malcorpslaan, Het Ambt, Het Kerspel, De Marke, De Calvert, De Schraa, De Elshagen, De Poortmaat, Het Kooistuk, Het Woltmansland, De Bagijnenkamp, De Kamp, De Pol, De Ree, De Weerd, De Tip, De Oudendijk, Buiten de Venepoort, Sluizerdijk, Zwartsluizerweg, Erfgenamenwegje, Het Gasthuysland

 

 

 
Wijk 2

Ouderling J. van de Berg, tel. 4773805

Diaken M. van Zijtveld, tel. 06 12 93 92 00

 
 

Sikkel,  Haarspit, Gaffel, Welhaak, Wan, Rietsnit, Hoefijzer, Zicht, Roskam, Teugel, Landauer, Sjees, Halster, Dissel, Het Gasthuysland

     
Wijk 3

Ouderling H. Würsten, tel. 4772838

Diaken Vacature

 
 

Telvorenstraat, Schrijverswegje, Van Dedemlaan t/m nr.40, Mulertstraat, Van Brandenburgstraat, W.van Russelstraat, H.v.Viandenstraat, H.v.Viandenplein,  Dr. H.A.W. van der Vechtlaan t/m nr.64, Het Gasthuysland 

     
Wijk 4

Ouderling A.J. Boender, tel. 3866826
Diaken Vacature

 
 

Dr H.A.W. van der Vechtlaan vanaf nr.66, W. Egbertsstraat, Van Dedemlaan vanaf nr. 41, Van Haersoltelaan, Prinsenstraat, Streukelerstraat, Doornstraat, Ruitenstraat, Haersterstraat,  Holtenerstraat,  Gennerstraat, Vossiuslaan Zwolle, Het Gasthuysland

     
Wijk 5

Ouderling J. J. van Zeumeren, tel 4775207
Diaken W. v.d. Berg, tel. 0529-427643

 
 

Fisselerstraat, Karel Doormanstraat, Sportlaan, Tijlswegje, Wilhelminalaan, Buiten de Enkpoort, Prinses Marijkestraat,  Kiliaen van Rensselaerlaan,  Zuidwal Genemuiden, Het Gasthuysland

     
Wijk 6 Ouderling C.T. vd Kamp, tel. 4774347
Diaken W. v.d. Berg, tel. 0529-427643
 
 

Eiland, Grintwal, Eikenlaan, Vicariehof, Ziekenhuisstraat, Gasthuisstraat, Kalkovenwegje, Kastanjelaan, Bolwerk, Baangracht, Heerengracht, Brouwersgracht, Prinsengracht, Het Gasthuysland

     
Wijk 7 Ouderling A. Prins, tel. 4774632
Diaken J. Stam, tel. 8530937
 
 

Keppelstraat, Kalverstraat, Rosmolenstraat, Hofstraat, Nieuwstraat, Regenboogstraat, Ridderstraat, Meijersbolwerk, Markt, Burg.Royerplein, Hoogstraat, Achter het pannenwerk, Kaai, Justitie Bastion, Raamstraat, Meestersteeg, Van Nahuysweg, Het Gasthuysland

     
Wijk 8 Ouderling H, van der Kolk, tel 4772721
Diaken W. van Wijngaarden, tel. 8535962
 
 

De Weedebrink, De Bunthaak, De Weesboom, Lamoen,Gareel,  Ruif,   De Horst, De Meent, Vaartweg, Drapeniersgilde, Katoenweversgilde, Lakensnijdersgilde, Ter Wee, Holtrustweg, Oude Rijksweg Staphorst, Evert Reddersland Staphorst, Domineesakker Punthorst,  Sterrenkroos Zwolle, Spil Genemuiden, Kerkweg Giethoorn,Koningsvaren Dalfsen, Meeleweg Nieuwleusen, Burg.v.Sandickstraat Nieuwleusen, Het Gasthuysland

     
Wijk 9 Ouderling: H. ten Klooster, tel. 4772508
Diaken W. van Wijngaarden, tel. 8535962
 
 

Stenendijk, Zijlweg, Hogenbergweg,  Zandvoortweg, Gennerdijk, Schrotenweg, Verkavelingsweg, Glinthuisweg, Verburgweg,  Steenwetering,  Kooiweg, Boerderijweg, Boerweg, Vriezendijk, Klinkerweg, Havezatheweg, Diaconieweg, De Doornweg, Hermelenweg,  Noordeinde Dalfsen, Vinkenland Genemuiden, Belvederelaan Zwolle, Het Gasthuysland

     
Wijk 10 Ouderling A. Booij, tel. 4775327
Diaken A. Bergman, tel. 4772434
 
 

Zwolsedijk, Zwartewaterweg, Hasselterdijk, Werkerlaan, Veerweg, Handelsweg, Gildenweg, Euroweg, Industrieweg, Hanzeweg, Randweg, Ambachtsweg, Productieweg, Wolfshagenweg, Nieuwe Wetering, Cellemuiden, De Driehoek, Groene steeg, Stadsweg,  De Velde, Zwartewaterklooster, Zwartewaterkloosterweg, Buitenkwartier Zwartsluis, Hasselterdijk Zwartsluis, Sportlaan Zwartsluis, Purperreigerlaan Zwartsluis, Marijkestraat Zwartsluis,  Het Gasthuysland

 

Uitwonende studenten die wel tot onze gemeente willen blijven behoren worden niet in deze gids vermeld maar komen wel voor in het digitale ledenregister.