Collecten in Coronatijd

We krijgen als colleges vaak vragen hoe de luisteraars thuis mee kunnen doen met de specifieke collectes voor diaconie en kerkrentmeesters tijdens de diensten. Nu is er al een bouwplaat bezorgd waar u/jij, na een kerkje in elkaar geknutseld te hebben, een bedrag in kunt doen. Deze opbrengst wordt later verdeeld tussen de beide colleges. Maar uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie en/of kerkrentmeesters met de omschrijving voor welk doel het bestemd is.


Bankrekeningnr. van de diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43
Bankrekeningnr. van de kerkrentmeesters: NL92 RABO 0325 6006 27


Colleges van Diakenen en kerkrentmeesters