COLLECTEBONNEN

Onze gemeente kent het systeem van collectebonnen.
Voor het bestellen van bonnen kunt u op het Kerkkantoor, Ridderstraat 1, op de dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur een bestelformulier afhalen.
Op het formulier wordt uitvoerig beschreven hoe u de collectebonnen kunt verkrijgen.
Ook dient u in het kerkkantoor de door u bestelde collectebonnen af te halen op de eerder genoemde dag en tijden.

Het IBANrekeningnr.voor de collectebonnen is: NL86 RABO 0325 6314 84 tnv Herv. Gem. Hasselt, inz. collectebonnen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. G. Wink, tel. 4774179.

N.B. Collectebonnen dienen niet te worden gebruikt voor het betalen van koffie!

U kunt uw collectebonnen ook via de site bestellen 

Het bestelformulier voor collectebonnen kunt u hier downloaden.