Agenda

Passie en Pasen uitzending
Zaterdag 11 April 2020, 19:00 - 20:00
Hits : 120
Progamma
Passie pasen: 19. 00 tot 20. 00  met dit programma:
  
Leer mij Uw lijden recht betrachten( muziek samenzang)
Lezen : Liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat
             Schriftlezing Mattheus 20: 17-19
Het ruw houten kruis ( muziek, zang) 
Jezus leven van mijn leven (muziek, zang)
Lezen: Lucas 23
Als ik het wond're kruis aanschouw ( instrumentaal)
Lezen: Christus onze Heer verrees
             Johannes 20 : 11- 18
Daar juicht een toon ( koorzang)
Er is een verlosser ( koorzang)
Jezus leeft in eeuwigheid ( koorzang)
Lezen: Psalm 150
Heer, ik wil Uw liefde prijzen ( koorzang)
Lezen: Openbaring 5
U zij de glorie ( koorzang)
Ik heb een Heiland ( koorzang)
Afsluiting: Openb. 21