Agenda

(Her)Bevestiging ambtsdragers
Zondag 23 Februari 2020, 09:30
Hits : 228

Bevestiging/ herbevestiging van ambtsdragers.
Op D.V. zondag 23 februari zullen de volgende broeders worden bevestigd als ouderling:
J. Admiraal, G.J. van Eijnsbergen (jeugdouderling), F. ten Klooster, H.J. Westrik en G.J. Wursten.
Broeder J.H. Aalbers wordt bevestigd als diaken.
Herbevestigd worden de ouderlingen J. v.d. Berg en A.J. Pierik, de diakenen A. Bergman en J. W. Stam en de ouderlingen–kerkrentmeester A. Kamphof en J.J. Veldman.
In deze dienst wordt afscheid genomen van diaken W. v.d. Berg en de ouderlingen H. ten Klooster, H.R. Pastoor, A. Prins, J. Tempel en H. Wursten.
Als nieuw lid van de Commissie van Advies en Bijstand wordt verwelkomd broeder K.H. Vinke. Hij komt in de plaats van broeder J. v.d. Berg die na vele jaren afscheid neemt.
Voor kerkrentmeester B. Wursten en de commissieleden J.H. Hofstede, H. ten Klooster en A. van der Linde breekt een nieuwe termijn aan.
We wensen alle genoemde broeders voor de toekomst ‘s – Heeren zegen toe.