ADMINISTRATIE

Administratie door: H. Schra
Postadres kerkrentmeesters: Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
Telefoon 038-4774179
Openingstijden Dinsdagmorgen 10.30 t/m 12.00 uur
Email kerkkantoor-at-hervormdhasselt.nl
Bankrelatie: NL92 RABO 0325 6006 27
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem.
Girorekening:  NL40 INGB 0002 7120 99