Op dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur wordt er bij toerbeurt door onze organisten op het orgel gespeeld.

U kunt via onderstaand formulier een muziekstuk aanvragen.

Dat kan een psalm, (licht) klassiek stuk, opwekking of iets van Johannes de Heer zijn

Aanvraag muziek
security image