Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Inloggen

foto kerkWelkom.

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hasselt (PKN).

Op deze website vindt u informatie rond de gemeente en de vele verenigingen

Kerktijd Aanmelden bij Kerktijd.nl

Uitleg over het aanmelden bij Kerktijd.nl               Flyer-Kerktijd.nl
Het aantal personen per kerkdienst is afgeschaald naar 30 personen per dienst.

De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Mondkapje
Het dragen van een mondkapje is op het kerkplein en in de kerk verplicht.

Als u gaat zitten mag u het mondkapje afdoen en bij het velaten van de kerk weer opdoen.

foto kerk

Standpunt/advies van College van Kerkrentmeesters is als volgt:

Loyaal opvolgen van het zeer dringende advies van de PKN:

* Mondkapjes plicht (d.w.z. tijdens verplaatsingen, zittend in de bank mag het mondkapje af)
* Maximaal 30 bezoekers; en
* Zingen beperken tot de groep voorzangers (5 m uit bezoekers).

 

De organisatie van de diensten voortzetten zoals die afgelopen weken vorm heeft gekregen met:
* 1 (of 2) koster(s);
* Voorganger;
* 1 organist;
* 4 voorzangers;
* 4 uit KR (2 ouderlingen, 1 diaken, 1 Kerkrentmeester); en
* 2 uit CAB (een kerk steward op kerkplein en een in de kerk).
In de praktijk betekent dit dat er totaal ca. 43 pers in de kerk zijn: 30 genodigde kerkgangers en 13 personen voor de organisatie.

Ook voor gebruik van de Regenboog gelden mondkapjes en extra maatgelen:
* Op straat mondkapje op tot op uw zitplaats in de zaal;
* Bij vertrek: eerst mondkapje op en dan pas opstaan van uw zitplaats;
* Niet in hal, trap of gangen blijven staan: doorlopen naar zaal (of bij vertrek naar buiten);
* Gelijktijdig binnenkomen en vertrek van groepen moet worden voorkomen. Dit kan betekenen dat sommige groepen iets eerder of later (of op andere avond) moeten samenkomen, dit op aangeven van en in overleg met de koster/beheerder dhr. Jan Admiraal.
Getracht wordt binnen de regels alle geplande bijeenkomsten in de Regenboog zoveel als mogelijk door te laten gaan. Indien er knelpunten zijn bij toewijzing van de zalen gelden de volgende prioriteiten:
1. Catechese en jeugdwerk: het onderwijs aan de (jonge) gemeenteleden heeft eerste prioriteit;
2. Overige kerkelijke bijeenkomsten en verenigingen;
3. Huisbijbelkringen, zijn welkom voor zover er zalen beschikbaar zijn. Dat kan soms op andere avond en tijdstip zijn dan gebruikelijk.

Toekomst:
Momenteel is er nog sprake van een sterk stijgende lijn van het aantal besmettingen.
We hopen dat die lijn spoedig omkeert en resulteert in een daling en dat het aantal kerkgangers dan weer uitgebreid mag worden tot boven de 30 personen
(op basis van de grootte van het kerkgebouw, het volume in gebouw, enz.).

Kosters en college van kerkrentmeesters

Gedragsregels Kerkdiensten
Gedragsregels Regenboog

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech