foto kerk  
Mannenvereniging
Woensdag 29 januari 2020 20:00 uur
Woensdag  5 februari 2020 20.00 uur te gast in Wilsum

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' 

Agenda

D.V. woensdag 29 januari behandelen we de Bijbelstudie uit de 'Hervormde Vaan' van december 2019. Behandeld wordt Johannes 17 waarin we lezen van het afsluitend gebed van Jezus van Zijn dienstwerk op aarde. Het is het gebed dat de Heere Jezus uitspreekt vlak voor Zijn lijden en sterven. Hij bidt eerst voor Zichzelf, dan voor Zijn discipelen en tenslotte voor toekomstige gelovigen. We beginnen om 20.00 uur in de Regenboog. Allen hartelijk welkom.    

D.V. woensdag 05 februari zijn we te gast bij de mannenvereniging “Gij zijt allen broeders” te Wilsum. Behandeld wordt 2 Sam. 6: David brengt de ark naar Jeruzalem. Aanvang om 20.00 uur in het  Verenigingsgebouw. We vertrekken om 19.30 uur vanaf de Kaai.                                                                        

Het bestuur